§ 62 Interpellation. Indragning av Slite-ambulansen nattetid

Utskrivet från: http://www.gotland.se/25166
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2006-04-24

KF § 62
Interpellation. Indragning av Slite-ambulansen nattetid

KS 2006/0082-17

Åke Svensson (s) besvarade interpellation av Solveig Artsman om indragning av Slite-ambulansen nattetid. Solveig Artsman tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anförande hölls också av Torsten Gislestam (c).

Interpellation 2006-02-20

Interpellationssvaret bifogas

Register