§ 63 Interpellation. Ambulanstjänster på norra Gotland

Utskrivet från: http://www.gotland.se/25165
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2006-04-24

KF § 63
Interpellation. Ambulanstjänster på norra Gotland

KS 2006/0049-17

Åke Svensson (s) besvarade interpellation av Hans-Erik Svensson (s) om ambulanstjänster på norra Gotland. Hans-Erik Svensson tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.

Interpellation 2006-03-19

Interpellationssvaret bifogas

Register