§ 66 Interpellation. Initiativ angående färjetrafiken

Utskrivet från: http://www.gotland.se/25162
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2006-04-24

KF § 66
Interpellation. Initiativ angående färjetrafiken

KS 2005/0146-53

Jan Lundgren (s) besvarade interpellation av Göran Örtbrant (m) om initiativ angående färjetrafiken. Göran Örtbrant tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anföranden hölls också av Lilian Virgin (m), Bror Lindahl (fp) och Inger Harlevi (m).

Interpellation 2006-03-20

Interpellationssvaret bifogas

Register