§ 67 Interpellation. Kvalitetsarbetet i sjukvården på Gotland

Utskrivet från: http://www.gotland.se/25161
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2006-04-24

KF § 67
Interpellation. Kvalitetsarbetet i sjukvården på Gotland

KS 2005/0143-90

Åke Svensson (s) besvarade interpellation av Lena Celion (m) om kvalitetsarbetet i sjukvården på Gotland. Lena Celion tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.

Interpellation 2006-03-20-

Interpellationssvaret bifogas

Register