§ 70 Interpellation. Kommunens kostverksamhet

Utskrivet från: http://www.gotland.se/25158
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2006-04-24

KF § 70
Interpellation. Kommunens kostverksamhet

KS 2005/0142-10

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Åke Svensson (s) besvarade interpellation av Lena Lind (mp) om kommunens kostverksamhet. Lena Lind tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.

Interpellation 2006-03-20

Interpellationssvaret bifogas

Register