§ 71 Medborgarförslag; nya

Utskrivet från: http://www.gotland.se/25157
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2006-04-24

KF § 71
Medborgarförslag; nya

Följande medborgarförslag har inkommit:

Dnr/datum

Mats Jonsson:
Byggande av nytt badhus/äventyrsbad eller aktivitetshus i Visby

KS 2006/0197-72
2006-04-05

Sigvard Henriksson:
Satsa på fiskevård och fisketurism

KS 2006/0119-43
2006-03-08

Gunnar Ödin:
Byggande av vägtunnel mellan Visby Havsbad till Nordergravar alternativt till norr om lasarettet ute i havet

KS 2006/0120-31
2006-03-06

Björn-Erik Franzén:
Byggande av ett etage för parkering över Hemköps parkering och sedan affärer och biograf över parkeringen.

KS 2006/0163-10
2006-03-27

Agneta Enderberg:
Att på alla möjliga tillgängliga sätt driva frågan om att göra Gotland GMO-fritt

KS 2006/0165-43
2006-03-27

Sture Hallberg:
Inrättande av busslinje Själsö/Brissund-Visby

KS 2006/0166-53
2006-03-28

Kristina Mårtensson:
Ordnande av en ordentlig hundrasthage

KS 2006/0192-10
2006-03-31

Register