§ 74 Information; fördelning av valkretsmandat

Utskrivet från: http://www.gotland.se/25154
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2006-04-24

KF § 74
Information; fördelning av valkretsmandat

- Länsstyrelsen 2006-04-04

Till handlingarna lades:

  • Länsstyrelsens beslut 2006-04-04 om fördelning av valkretsmandat i Gotlands kommun.

  • Register