Kontakt

Stadsträdgårdsmästare
Pernilla Johansson 
E-post: pernilla.johansson@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Almedalen i Visby

Parker och grönområden

Parker och grönområden är den välplanerade stadens gröna lungor och har stor betydelse för klimat och luft, människors välmående samt för växt- och djurlivet.

Tillsammans bildar parker, grönområden och vatten en grönblå struktur där sammanhängande stråk är en viktig del. Parken är en plats för möten och natur- och kulturupplevelser med möjlighet till rekreation, kontemplation, lek och andra aktiviteter.

Inom Region Gotland finns parker och grönområden med varierande karaktär med allt från strandpromenader, stadsparker, fickparker till mer naturlika områden.

Den dagliga skötseln utförs av vår egen duktiga personal. Vi hoppas att du ska trivas i våra parker.