Kontakt

Teknikförvaltningen
621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-tn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Lamm på Södra hällarna.

Parker, natur och friluftsliv

På Gotland finns flera naturområden som alla har sitt unika växt- och djurliv. Oavsett om intresset är fåglar, växter, fjärilar, vandring eller stadsodling, finns det naturupplevelser att vänta runt hörnet. Parker och natur på regional mark förvaltas av Region Gotland.

Parker och grönområden

Parker och grönområden är den välplanerade stadens gröna lungor och har stor betydelse för klimat och luft, människors välmående samt för växt- och djurlivet.

Naturreservat

Det finns två kommunala naturreservat på Gotland: Galgberget och Södra Hällarna. Reservaten ligger strax norr respektive söder om Visby. De bägge reservaten är unika till sin historia och innehåll men bjuder båda på fantastisk natur och utsikter över Östersjön.

Hitta direkt