Kontakt

Teknikförvaltningen
621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-tn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Lamm på Södra hällarna.

Park och natur

Här hittar du information om bland annat Region Gotlands parker och grönområden. 

Under flikarna till vänster finns information och beskrivningar av platser och anläggningar samt riktlinjer och planer för respektive område.

I kartan över uteaktiviteter hittar du alla grillplatser, badplatser, lekplatser, utegym och stadsodlingsområden som ägs eller får service av Region Gotlands teknikförvaltning.

Hitta direkt