Kontakt

Avgiftshandläggare
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-20 46 21

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avgifter inom socialtjänst och hemsjukvård

Regionfullmäktige har fastställt taxa med avgifter för insatser inom socialtjänst och hemsjukvård. Avgifterna revideras årligen.

Din avgiftshandläggare eller biståndshandläggare kan lämna ytterligare upplysningar. Namn på din handläggare och dennes telefonnummer framgår av ditt avgiftsbeslut.

Du kan också ta kontakt via Region Gotland telefonväxel: 0498-26 90 00.