Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avdelningen för hemsjukvård

Avdelningschef
Carina Söderström
Telefon: 0498-20 42 65

E-post: carina.soderstrom@gotland.se

Chefsassistent
Anneli Lagerqvist
Telefon: 0498-20 42 78
E-post: anneli.lagerqvist@gotland.se

Verksamhetsutvecklare
Veronica Hagvil
Telefon: 0498-26 84 74 
E-post: veronica.hagvil@gotland.se