2006-03-20, §§ 18-43

Utskrivet från: http://www.gotland.se/24507
Regionfullmäktige
Protokoll från sammanträde 2006-03-20

Register

Kommunfullmäktige 2006-03-20
Plats:
Teatersalongen i Föreningshuset Borgen, Visby
Tid: 13.00-18.00

Anslag/bevis
Datum för anslags uppsättande 2006-03-29
Datum för anslags nedtagande 2006-04-20

Protokollet justerades av:
Lena Lind (mp) och Per-Olof Jacobsson (c)