Kontakt

Handläggare
Måndag-fredag 9-12
Telefon: 0498-20 49 69
E-post: mottagningsteamet.sof@gotland.se

Jessica Söderlund
Enhetschef
Telefon: 0498-20 41 50
E-post: jessica.soderlund@gotland.se

 

 

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Boende

Då du inte längre klarar av att bo hemma finns det möjlighet att ansöka om någon form av anpassat boende.

Kontakta mottagningsteamet om du vill ha mer information eller behöver hjälp med ansökan.

Om du är pensionär och har låg pension kan du ha rätt till bostadstillägg. Mer information finns på Pensionsmyndighetens webbplats.