BUN § 5

Utskrivet från: http://www.gotland.se/24043

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-03-07
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-02-16

BUN § 5
Tema för kontaktpolitikerbesök 2006

Enligt praxis har BUNs ledamöter möjlighet att genomföra studiebesök vid BUFs olika verksamheter till en omfattning av ca en dag per kalenderår.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN fastställer inget gemensamt tema år 2006 men erinrar om att resp partigrupp eller BUN-ledamot har möjlighet att bestämma särskilt tema för sina resp kontaktpolitikerbesök.