BUN § 7

Utskrivet från: http://www.gotland.se/24041

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-03-07
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-02-16

BUN § 7

Kulturskolan, lägesrapport Kultur i Skolan m m

Dnr 2006/023-66
 Kulturskolans rektor Winni Sandström informerade om projektet Kultur i skolan, dvs Kulturskolans medverkan i olika kulturprojekt i grundskolan. Kultur i Skolan, som hittills bedrivits med s k Wärnerssonmedel, har pågått sedan vårterminen 2004. Verksamheten har successivt utvidgats och

under höstterminen 2005 har 13 av Kulturskolans lärare varit involverade i Kultur i skolan-projektet tillsammans med ett antal klasslärare. Över 700 barn har deltagit.

Kulturskolans personal omfattar idag totalt ca 21,75 tjänster fördelat på 27 personer.

Dagens utbud består av instrumentalundervisning, ensemble, sång, kör, dans och Kultur-i-skolan-projekt för det obligatoriska skolväsendet. Inom Kultur-i-skolan-projekten finns för tillfället även teater o film.

Kön är i dagsläget ca 500 pers,där de flesta vill spela gitarr, piano eller slagverk.

Avgiften på Gotland är i ”normalfallet” 750:- per termin (riksgenomsnitt = 591 J

Kulturskolans rektor Winni Sandström presenterade kort även en vision för Kulturskolans framtida utveckling.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Informationen läggs med godkännande till handlingarna.