BUN § 8

Utskrivet från: http://www.gotland.se/24040

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-03-07
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-02-16

BUN § 8
Rapporter

Skoldirektör Peter Molin rapporterade om

- Projekt ”Skola 2008”

- undervisningssituationen vid Högbyskolan

Personalsekreterare Magnus Israelsson rapporterade om

- BUFs enkät ang IFS och nya rutiner utifrån en ändrad assistentorganisation

Chefen för kansliavdelningen Per Westholm rapporterade om

- Vägverkets försök med hastighetsbegränsning vid passage av skolbuss

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Rapporterna läggs med godkännande till handlingarna