BUN § 11

Utskrivet från: http://www.gotland.se/24037

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-03-07
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-02-16

BUN § 11
Kompletteringsbudget 2006

Dnr 2005/049-04
Vissa bygg- och anpassningsprojekt i 2005 års investeringsbudget har av olika skäl inte kunnat slutföras under 2005 som planerats.

Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland föreslår därför i skrivelse 2006-02-03 att BUN antar följande kompletteringsbudget för 2006:

Proj nr

Projekttext

Kvar­-

varande

budget

005

Komplet­

terings-

budget

2005

Budget

2006

Rev

budget

2006

(kol 3+4)

Kommentar

1

2

3

4

5

6

7

25001

Säkerhetsanordningar

592

592

1 250

1 842

Överförs till TF för projekt Endre skola *2

25004

IT

179

76

1 500

1 576

Beställt - ej betalt

25005

Skol-och förskolegårdar

204

204

1 500

1 704

Beställt. Pågående projekt - ej betalt

25016

Tjelvarskolan, utrustning

61

61

0

61

Beställt - ej betalt

25017

Blå Huset, utrustning

271

271

0

271

Beställt - ej lev och betalt

25021

Öja förskola

19

19

0

19

Beställt - ej betalt

25022

Förskola A7, 3 avd

300

300

0

300

Utrustning är under beställning

*1

25023

Övr bygginv/anpassn

2 938

2 938

3 350

6 288

Överförs till TF för projekt

Endre skola *2

25024

Nya förskoleavd

112

112

1 000

1 112

Beställt - ej betalt

25025

Kostorganisation

158

158

900

1 058

Beställda möbler till matsalar - ej betalda

Anm:

1. P roj nr: 25001 Säkerhetsanordningar med 590 kkr och proj. nr: 25023 övriga bygginvesteringar-/verksamhetsanpassningar med 2 930 kkr, (tillsammans 3 520 kkr) enligt tidigare beslut skall överföras till Tekn Förvaltn som extra anslag för investeringen för om- och tillbyggnadsprojektet Endre skola.

2. Proj. nr: 25022 Utrustning till förskola A7 3 avd. är under beställning som ännu inte kunnat levereras eftersom förskolebygget är fördröjt och kan tas i drift i maj 2006.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN fastställer kompletteringsbudget för 2006 enligt framlagt förslag