2006-02-16, §§ 1-13

Utskrivet från: http://www.gotland.se/24033

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2021-12-17
Barn- och utbildningsnämnden 2006-02-16
Plats:
Sammanträdesrummet BUF, Söderväg
Tid: 09.00 - 16.30
Närvaro
Beslutande

v

Brittis Benzler, ordf, §§ 1-8, 13

s

Eric Martell, 1:e v ordf, ordf §§ 9-12

c

Gösta Hult, 2:e v ordf

s

Jenny Alvås, tjg ersättare

s

Göran Ohlsson, §§ 1-12, del av § 13

s

Håkan Lindqvist, §§ 1-12, del av § 13

s

Nils Jakobsson

s

Mona Magnusson

c

Björn Dahlström

c

Peter Melander, tjg ersättare

m

Solveig Artsman

m

Arne Eklund, tjg ersättare

fp

Jan Lindell

s

Carin Rosell, tjg ersättare del av § 13

s

Hanna Nyman, tjg ersättare del av § 13

c

Anna Gahnström , tjg ersättare del av § 13

Ej tjänstgörande ersättare

s

Carin Rosell, §§ 1-12, del av § 13

s

Hanna Nyman, §§ 1-12, del av § 13

mp

Lena Lind

m

Oskar Franke

kd

Christine Bennevall

v

Carina Flodman-Andersson

v

Agneta Högstedt (9.00 – 15.30)

Övriga närvarande
Skoldirektör Peter Molin
 Per Westholm, sekreterare
Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland
Gymnasiechef Alf Nilsson.

Under § 7 : rektor Winni Sandström, controller Hans Magnusson

Under § 8 : Personalchef Bo Stenbom, personalsekr Magnus Israelssson,

Under § 13 : Ekonomichef Elisabeth Österdahl, rektorerna Anne Svensson, Inger Dahl, Sten Sandberg, Nils-Göran Gottlander

För Lärarförbundet: Gunnel Ahlgren
För Lärarnas Riksförbund: Sverker Lanner