Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2005

9 februari §§ 1-21
30 mars §§ 22-65
11 maj §§ 66-88
15 juni §§ 89-106
18 augusti §§ 107-121
4 oktober (utbildningsdag)
18 oktober (ändrat från den 19 oktober) §§ 122-143
31 oktober §§ 144
16 november §§ 145-168
14 december  §§ 169-183