2006-02-20, §§ 1-17

Utskrivet från: http://www.gotland.se/23953
Kommunfullmäktige 2006-02-20
Plats:
Teatersalongen i Föreningshuset Borgen, Visby
Tid: 13.00-17.15

Anslag/bevis
Datum för anslags uppsättande 2006-03-01
Datum för anslags nedtagande 2006-03-23

Protokollet justerades av:
Eleonore Hemström (s) och Lena Celion (m)