Kontakt

Ordförande
Sissela Liljeqvist
överläkare, Med klin Visby lasarett
Telefon växel: 0498-26 90 00
E-post: lakemedelskommitten@gotland.se

Informationsläkare
Vakant

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Läkemedelskommittén på Gotland

Medlemmar:

Ordförande
Sissela Liljeqvist, överläkare, Medicinkliniken, Visby lasarett

Sekreterare
Magdalena Öhlund, chefsapotekare, HSF

Emma Hargeby
klinisk farmaceut/apotekare, HSF

Maria Amér
infektionsläkare, Infektionskliniken, Visby lasarett, HSF

Tobias Appelgren
ST-läkare, Psykiatri, HSF

Lena Jacobsson
sjuksköterska, Hudmottagningen, Visby lasarett, HSF

Anette Möller
distriktssköterska, Vårdcentralen Unicare Gotland

Einar Heinberg-Blom
distriktsläkare, Vårdcentralen Unicare Gotland

Erik Wåhlin
distriktsläkare, Vårdcentralen Unicare Gotland