Kontakt

Sissela Liljeqvist
Ordförande läkemedelskommittén och överläkare
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: lakemedelskommitten@gotland.se

Informationsläkare
Vakant

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Läkemedelskommittén på Gotland

Medlemmar

Ordförande
Sissela Liljeqvist
Överläkare, internmedicin

Sekreterare
Magdalena Öhlund
Chefsapotekare

Emma Hargeby
Klinisk farmaceut, apotekare

Nenad Petrovic
Överläkare, infektion

Tobias Appelgren
ST-läkare, psykiatri

Gösta Malmer
Distriktsläkare, vårdcentralen Visby Norr

Lena Jacobsson
Sjuksköterska, hudmottagningen

Anette Möller
Distriktssköterska, Vårdcentralen Unicare Gotland

Einar Heinberg-Blom
Distriktsläkare, Vårdcentralen Unicare Gotland

Erik Wåhlin
Distriktsläkare, Vårdcentralen Unicare Gotland