Kontakt

Magdalena Öhlund 
Tf Ordförande läkemedelskommittén
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: lakemedelskommitten@gotland.se

Informationsläkare
Vakant

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Läkemedelskommittén på Gotland

Medlemmar

Tf. Ordförande & Sekreterare
Magdalena Öhlund
Chefsapotekare

Övriga medlemmar

Amanda Linell
Klinisk farmaceut

Anette Möller
Distriktssjuksköterska, Söderports vårdcentral

Einar Heinberg-Blom
Distriktsläkare, Söderports vårdcentral

Elin Eriksson
ST-läkare, Verksamheten för Internmedicin

Emma Hargeby
Klinisk farmaceut

Erik Wåhlin
Distriktsläkare, Söderports vårdcentral

Gösta Malmer
ST-läkare, vårdcentralen Visby Norr

Lena Jacobsson
Sjuksköterska, hudmottagningen

Lisa Bandelin
Gynekolog och obstetriker, Verksamheten för Obstetrik och gynekologi,

Nenad Petrovic
Överläkare, Verksamheten för Infektion och lungmedicin

Tobias Appelgren
ST-läkare, Verksamheten för psykiatri