2005-12-14, §§ 126-137

Utskrivet från: http://www.gotland.se/23258

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2021-12-17
Barn- och utbildningsnämnden 2005-12-14
Plats:
Sammanträdesrummet BUF, Söderväg 2
Tid: 09.00 - 16.30
Närvaro
Beslutande

v

Brittis Benzler, ordf

s

Eric Martell, 1:e v ordf

c

Gösta Hult, 2:e v ordf

s

Jenny Alvås, tjg ersättare

s

Göran Ohlsson

s

Håkan Lindqvist

s

Nils Jakobsson

s

Mona Magnusson

c

Björn Dahlström

c

Ursula Jacobsson

m

Solveig Artsman

m

Rolf Öström

fp

Jan Lindell

EJ tjänstgörande ersättare

s

Hanna Nyman

v

Carina Flodman-Andersson

mp

Lena Lind

c

Inger Rosén

m

Arne Eklund

m

Oskar Franke

kd

Christine Bennevall

Övriga närvarande
Skoldirektör Peter Molin

Per Westholm, sekreterare

Under §§126-129, 133, 137: Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland

Under §§ 126-134 : Ekonomichef Elisabeth Österdahl

Under §§ 126-132: gymnasiechef Alf Nilsson;

Under § 135: Utredningssekreterare Gunilla Carlson

Under § 136 : S-B Nilsson, Claes Pettersson

Under § 137: Tekn dir Per Lindskog

För Lärarförbundet: Gunnel Ahlgren