Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Mikrobiologen

Mikrobiologen tillhör LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland och utför analyser inom bakteriologi och vårdhygien.

Laboratoriet har ett samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet, omfattande bland annat läkarkonsulttjänster och laboratorieanalyser.

Analyser som inte utförs vid laboratoriet vidarebefordras till andra laboratorier.

Tranportmedium för nasofarynx restnoterad

Produkt 31562 "Rör transportmedium nasofarynx" är restnoterad hos leverantör och väntas åter i lager tidigast i november.

Tills vidare används eSwab blå eller Transwab blå för odling som kräver nasofarynxpinne. För provtagningsanvisning vänligen se https://www.karolinska.se/pta/klinisk-mikrobiologi/nasofarynxsekret-och-aspirat-mikrobiologisk-provtagning/. Varuförsörjningen kommer hänvisa till ersättningsprodukt.

Vid frågor kontakta Mikrobiologen på telefon 0498-268446.

Viktig information

Förändring i svarsrutiner för resistensbestämningar

EUCAST (Europeiska kommittén för resistensbestämningar) har tagit fram nya riktlinjer för resistensbestämningar beträffande betydelsen av kategorierna S, I och R i resistensbeskeden. I mars 2021 införs de nya riktlinjerna på Mikrobiologen i Visby.

Förändring

Alla brytpunkter (gränsvärden) som används av mikrobiologiska laboratorier för att skilja mellan S, I och R är beroende av dos och hur antibiotika ges. Brytpunkterna för S, I och R har skapats så att I-kategorin är en lika användbar kategori som S-kategorin, men kräver en högre dos eller en ökad koncentration.

Doseringstabell för normal och högdos:
Uppdaterad doseringtabell för normal och högdos - Referensgruppen för antibiotikafrågor (sls.se)

Förenklad betydelse av S, I, R

S – Känslig vid normal dosering: ”Det går sannolikt bra med normaldos.”
I – Känslig vid ökad exponering: ”Det går sannolikt bra med högre dos.”
R – Resistent: ”Behandlingen fungerar sannolikt inte.”

 

Öppettider och inlämning av prover 
 

Sedan 5 oktober 2020 utförs PCR-analyser för covid-19 hos Mikrobiologen.

Kapaciteten är begränsad och gäller därför bara särskilt prioriterade prover. 
Prover inlämnade före kl 14.00 på vardagar och kl 13.00 på lördagar analyseras samma dag. Detta kan komma att ändras om belastningen blir hög.

C. difficile, Influensa- och RS-virusprover inlämnade före kl 16.00 vardagar och 14.00 lördagar analyseras samma dag.

Vardagar: 8.00 - 16.30
Lördagar: 8.00 - 14.00
Söndagar: Stängt

Provinlämning sker på entréplan, Kemlabs provinlämning

Besöksadress

S:t Göransgatan 5 Visby lasarett, plan 4.

Postadress

Visby lasarett, 621 84 Visby

Sektionsledare

Maria Paul
tfn: 0498-26 84 48
E-post: maria.paul@gotland.se

 

INFORMATION