Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Mikrobiologen

Mikrobiologen tillhör LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland och utför analyser inom bakteriologi och vårdhygien.

Laboratoriet har ett samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet, omfattande bland annat läkarkonsulttjänster och laboratorieanalyser.

Analyser som inte utförs vid laboratoriet vidarebefordras till andra laboratorier.

Öppettider och inlämning av prover 

Influensa- och RS-virusprover inlämnade före kl 16.00 vardagar och 14.00 lördagar analyseras samma dag

Vardagar: 8.00 - 16.30
Lördagar: 8.00 - 14.00
Söndagar: Stängt

Provinlämning sker på entréplan, Kemlabs provinlämning

Besöksadress

S:t Göransgatan 5 Visby lasarett, plan 4.

Postadress

Visby lasarett, 621 84 Visby


Sektionsledare 
tf sektionsledare
Jonny Kumlin
tfn: 0498-26 84 48
E-post: jonny.kumlin@gotland.se


Monika Jonsson
E-post: Monika.Jonsson@gotland.se

 

INFORMATION