2005-12-12, §§ 217-240

Utskrivet från: http://www.gotland.se/22906
Regionfullmäktige
Protokoll från sammanträde 2005-12-12

Register

Kommunfullmäktige 2005-12-12
Plats:
Teatersalongen i Föreningshuset Borgen, Visby
Tid: 13.00-16.45

Anslag/bevis
Datum för anslags uppsättande 2005-12-21
Datum för anslags nedtagande 2006-01-12

Protokollet justerades av:
Torgny Landin (s) och Anna-Greta Lickander (fp)