BUN § 115

Utskrivet från: http://www.gotland.se/22846

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2007-01-15
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-11-16

BUN § 115
Gymnasieskolans programpeng 2006

Dnr 2005/136-64
BUN § 05/96

Ekonomichef Elisabeth Österdahl och gymnasiechef Alf Nilsson har utarbetat en PM daterad 2005‑09‑23, i vilken redovisas bakgrunden till gjorda översyn av programpengen (syfte, utgångspunkter och uppdrag) samt jämförelser mellan Riksprislistan (RP) och den kommunala programpengen (KP) samt hur KP utvecklats mellan 2003 och 2005.

Barn- och utbildningsnämnden beslöt vid sitt sammanträde 2005-10-12 att ärendet skall behandlas i samband Internbudget 2006 (driftbudget) vid BUNs arbetsutskott 2005-11-02 samt BUN 2005‑11‑16.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. Följande programpeng fastställs för år 2006:

  TABELL 1: Bidragsbelopp per elev och program

  i kommunal gymnasieskola 2006

  Förslag AU 051102

  Program

  peng

  varav lokaler

  varav löneupp-
  räkning 2005
  samt besparing

  Programpeng exkl elevvård, kost, OH och lokaler

  Barn- och fritidsprogrammet

  75 775

  19 078

  646

  52 397

  Byggprogrammet

  102 306

  26 582

  524

  71 424

  Byggprogrammet, anläggning

  102 306

  26 582

  524

  71 424

  Elprogrammet

  93 213

  26 582

  611

  62 331

  Energiprogrammet

  108 807

  26 582

  325

  77 925

  Energiprogrammet, fartyg

  108 807

  26 582

  325

  77 925

  Estetiska programmet

  85 212

  19 078

  770

  61 834

  Estetiska programmet, musik

  101 485

  19 078

  770

  78 107

  Fordonsprogrammet

  105 122

  19 078

  344

  81 744

  Fordonsprogrammet, transport

  105 122

  19 078

  344

  81 744

  Handels- och administrationsprogrammet

  70 131

  19 078

  350

  46 753

  Hantverksprogrammet

  81 203

  19 078

  72

  57 825

  Hotell-och restaurangprogrammet

  79 183

  19 078

  544

  55 805

  Industriprogrammet (PTM)

  106 905

  26 582

  -177

  76 023

  Naturvetenskapsprogrammet

  75 354

  19 078

  476

  51 976

  Omvårdnadsprogrammet

  80 621

  19 078

  456

  57 243

  Rörliga bildens språk

  103 311

  19 078

  497

  79 933

  Samhällsprogrammet

  70 851

  19 078

  560

  47 473

  Teknikprogrammet

  87 837

  26 582

  455

  56 955

  Individuella programmet

  93 378

  19 078

  313

  70 000

  Anm: Besparing avser EFH samt PSAM, lokalkostnad ej uppskriven, justering av bidrag IVT

  TABELL 2: Bidragsbelopp per elev och program

  i fristående gymnasieskola 2006

  Förslag AU 051102

  Programpeng

  varav lokaler

  Varav moms

  Barn- och fritidsprogrammet

  75 775

  19 078

  3 608

  Byggprogrammet

  102 306

  26 582

  4 872

  Byggprogrammet, anläggning

  102 306

  26 582

  4 872

  Elprogrammet

  93 213

  26 582

  4 439

  Energiprogrammet

  108 807

  26 582

  5 181

  Energiprogrammet, fartyg

  108 807

  26 582

  5 181

  Estetiska programmet

  85 212

  19 078

  4 058

  Estetiska programmet, musik

  101 485

  19 078

  4 833

  Fordonsprogrammet

  105 122

  19 078

  5 006

  Fordonsprogrammet, transport

  105 122

  19 078

  5 006

  Handels- och administrationsprogrammet

  70 131

  19 078

  3 340

  Hantverksprogrammet

  81 203

  19 078

  3 867

  Hotell-och restaurangprogrammet

  79 183

  19 078

  3 771

  Industriprogrammet (PTM)

  106 905

  26 582

  5 091

  Naturvetenskapsprogrammet

  75 354

  19 078

  3 588

  Omvårdnadsprogrammet

  80 621

  19 078

  3 839

  Rörliga bildens språk

  103 311

  19 078

  4 920

  Samhällsprogrammet

  70 851

  19 078

  3 374

  Teknikprogrammet

  87 837

  26 582

  4 183

  Individuella programmet

  93 378

  19 078

  4 447

  Anm: I programpengen ingår avdrag för kommunens ansvarskostnader

  samt kompensation för moms

  TABELL 3: Belopp för debitering av interkommunalersättning

  Förslag AU 051102

  Ersättnings-
  belopp

  varav lokaler

  Barn- och fritidsprogrammet

  78 975

  19 078

  Byggprogrammet

  105 506

  26 582

  Byggprogrammet, anläggning

  105 506

  26 582

  Elprogrammet

  96 413

  26 582

  Energiprogrammet

  112 007

  26 582

  Energiprogrammet, fartyg

  112 007

  26 582

  Estetiska programmet

  88 412

  19 078

  Estetiska programmet, musik

  104 685

  19 078

  Fordonsprogrammet

  108 322

  19 078

  Fordonsprogrammet, transport

  108 322

  19 078

  Handels- och administrationsprogrammet

  73 331

  19 078

  Hantverksprogrammet

  84 403

  19 078

  Hotell-och restaurangprogrammet

  82 383

  19 078

  Industriprogrammet (PTM)

  110 105

  26 582

  Naturvetenskapsprogrammet

  78 554

  19 078

  Omvårdnadsprogrammet

  83 821

  19 078

  Rörliga bildens språk

  106 511

  19 078

  Samhällsprogrammet

  74 051

  19 078

  Teknikprogrammet

  91 037

  26 582

  Individuella programmet

  96 578

  19 078

  Anm:I beloppet ingår bidrag för programpeng och övergripande kommunal kostnad