BUN § 121

Utskrivet från: http://www.gotland.se/22840

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2007-01-15
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-11-16

BUN § 121
Rapporter

Förvaltningschef Peter Molin rapporterade om

  • - Månadsrapport för september månad (prognos: minus 1 051 tkr),
  • - Månadsrapport för oktober månad (prognos: årsresultat 2005 i balans med budget)
  • - Lokalplanering vid Romaskolans expedition

Chefen för kansliavdelningen Per Westholm rapporterade om

  • - Träff med skolskjutsentreprenörer 2005-11-07
  • - Vägverkets pågående planering av försöket med maxhastighet vid passage av skolbuss
  • - Träff och utbildningsdag för representanter från elevråden för grundskolans år 7-9 samt gymnasieskolorna den 9 november.

BUN-ledamoten Carin Rosell rapporterade om

  • - utbildning för jämställdhetsansvariga politiker (2 dagar)

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Rapporterna läggs med godkännande till handlingarna