BUN § 122

Utskrivet från: http://www.gotland.se/22839

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2007-01-15
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-11-16

BUN § 122
Arbetsutskottets övriga paragrafer

§ Månadsrapport; ekonomigruppens beslut (Au § 104)

  •  Yttrande, remiss angående Vuxenutbild­ningslag (Au § 107)
  •  Sammanträdesplan för Gy/vux-utskottet (Au § 108)
  •  Upphandling av AV-service (Upphandl 029-10) (Au § 110)

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Arbetsutskottets beslut enligt ovan godkänns