BUN § 123

Utskrivet från: http://www.gotland.se/22838

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2007-01-15
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-11-16

BUN § 123
Delegations och anmälningsärenden

Delegationsärenden

Tjänstetillsättningar samt beslut enligt delegationsordningen enligt förteckningar.

Anmälningsärenden

1.

05-09-01

Besked om resultat av inspektion vid Gråboskolan från Arbetsmiljöverket

2.

05-11-01

Minnesanteckningar från IT team BUN den 20 oktober 2005

3.

05-10-06

Meddelande från Skolverket ”Statsbidrag för viss påbyggnadsutbildning”

4.

05-10-06

Skrivelse från Visby IF Gute fotbollsklubb och fritidsavdelningen ang faktura för hyra av Södervärnsskolan sommaren 2005. jämte planerings- och försörjningschefen Freddy Sirlands svar. Dnr 2005/135-91

5.

05-10-07

Enkät från Astma- och allergiförbundet om ”Finns det skolor och förskolor anpassade för allergiker i Din kommun”

6.

05-10-07

Inbjudan från Dans i Värmland till ”Dans i det svenska samhället”

7.

05-10-07

Kommunblad från Skolverket ang ”jämförelsetal för huvudmän – Ersätter tidigare utsänt kommunblad”

8.

05-10-12

Myndigheten för Skolutveckling inbjuder till möte för kommuner ang kvalitetsutveckling inom IV Dnr BUN 2005/140-64

9.

05-10-12

Mail från Freddy Sirland med information om digital TV

10.

05-10-14

Ändringsbeslut från Skolverket om statsbidrag till personalförstärkning i skola och fritidshem för bidragsåret 2005/06 Dnr BUN 2004/057-02

11.

05-10-14

Pressmeddelande från Skolverket om ”Otillräckliga insatser för elever som har störst behov”

12.

05-10-14

Skrivelse från Rosita Fellman ang FN-volontärer på Gotland

13.

05-10-17

Beslutsmeddelande från Länsrätten i Gotlands län i mål nr 733-05-E Överprövning om offentilg upphandling. Dnr BUN 2005/141-05

14.

05-10-18

Skrivelse från SKL ” Att fånga kunnandet om lärandet och undervisning. Om villkoren för skolledare och lärare att ta del av systematiskt framtagen kunskap om utbildningsverksamheten.”

15.

05-10-18

Skrivelse från SKL ”Förslag till ny skollag mm”

16.

05-10-18

Skrivelse från planerings- och försörjningschef Freddy Sirland till TF ang ”Beställning av dräneringsåtgärder på Alleskolans gård” Dnr BUN 2005/142-29

17.

05-10-18

Mail från Per Westholm ang medel från Vägverket för att åtgärda busshållplatser, jämte svar från Sven Ahlström Vägverket

18.

05-10-20

Skrivelse från SKL om Nytt avtal om skolkopiering Dnr BUN 2005/111-60

19.

05-10-21

Skrivelse från Sveriges skolledareförbund genom rektor Bisse Carlsson med anledning av centraliseringen av administrativ personal Dnr BUN 2004/044-02

20.

05-10-21

Inbjudan till lunch för avgående medarbetare (pensionärer) den 25/11

21.

05-10-21

Pressmeddelande från Momenta om trafikvästar till förskolebarn på Gotland

22.

05-10.21

Skrivelser och information om skolavgifter

23.

05-10-21

Pressmeddelande från regeringskansliet ang ”Kortare utbildningstid till förskollärare och sjuksköterska”

24.

05-10-24

Meddelande från Per Westholm med rättelse om Gotlands kommuns kostnader för förskoleverksamheten

25.

05-10-24

Pressmeddelande från Momenta om cykelhjälmar till skolelever i Gotlands Kommun

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Delegations- och anmälningsärendena läggs med godkännande till handlingarna