BUN § 124

Utskrivet från: http://www.gotland.se/22837

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2007-01-15
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-11-16

BUN § 124
Ersättare i Gy/vux-utskottet

Enligt tidigare beslut har ersättaren i BUN Lars Siggelin varit ersättare i Gy/vux-utskottet. Lars Siggelin har avsagt sig uppdraget att vara ersättare i BUN.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Till ny ersättare efter Lars Siggelin i Gy/vux-utskottet utses Carina Flodman-Andersson att inträda vid förhinder för Brittis Benzler.