BUN § 97

Utskrivet från: http://www.gotland.se/22801

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-12-21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-10-12

BUN § 97
Principer för kostnadsfördelning av medel för periodiskt underhåll (PU)

Au § 91
Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland meddelade att det råder oklarheter mellan Tekniska Förvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen kring principerna för kostnadsfördelning av medel för periodiskt underhåll (PU)

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUNs ordförande ges i uppdrag att i samråd med skoldirektör Peter Molin inge skrivelse till kommunstyrelsen i ärendet.