BUN § 108

Utskrivet från: http://www.gotland.se/22790

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-12-21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-10-12

BUN § 108
Gymnasieskolans organisation läsåret 2005/2006

 Dnr 2004/112-64
Gymnasiechef Alf Nilsson har i skrivelse 2005-09-20 redovisat den kommunala gymnasieskolans organisation läsåret 2005/2006 i följande avseenden:

a. Den kommunala gymnasieskolans program och inriktningar läsåret 2005/2006

b. Antal elever totalt och fördelade på program den 15 september 2005

c. Intagningsstatistik hösten 2005 (inklusive Donnergymnasiet)

d. 9:ornas förstahandsval till program för avlämnande grundskola

e. Gymnasiesärskolans verksamhet läsåret 2005

f.  IV och PRIV

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. 1. Rapporterna enligt p b-f godkänns

  2. Den kommunala gymnasieskolans organisation fastställs enligt följande

  Program Inriktningar
  Barn- och fritidsprogrammet Fritid; Pedagogisk och social verksamhet
  Byggprogrammet

  Anläggning; Husbyggnad; Måleri; Plåtslageri

  Elprogrammet

  Elektronik; Elteknik; Datorteknik

  Energiprogrammet

  Sjöfartsteknik; VVS- och kylteknik

  Estetiska programmet

  Bild och formgivning; Dans; Musik

  Fordonsprogrammet

  Karosseri; Maskin- och Lastbilsteknik; Personbilsteknik; Transport

  Handels- och administrationsprogrammet

  Handel och service; Turism och resor

  Hantverksprogrammet

  Textil och design, lokal inriktning

  Hotell- och restaurangprogrammet

  Hotell; Restaurang och måltidsservice

  Naturbruksprogrammet

  Inga nationella inriktningar

  Naturvetenskapsprogrammet

  Matematik och datavetenskap; Naturvetenskap

  Omvårdnadsprogrammet

  Inga nationella inriktningar

  Samhällsvetenskapsprogrammet

  Ekonomi; Kultur; Samhällsvetenskap; Språk

  Teknikprogrammet

  Inga nationella inriktningar. Lokala inriktningar.

  - Färg, form och teknik

  - Virtuellt skapande

  - Medieteknik

  Den rörliga bildens språk

  Specialutformat program med riksintag. Inga nationella inriktningar. Två lokala inriktningar:

  - Teater

  - Produktion av rörlig bild.

  Produktionstekniskt program

  Specialutformat program. Inga nationella inriktningar. Hantverksprogrammets träinriktning erbjuds. Lokala inriktningar:

  - Trä

  - Plåt och svetsteknik

  Individuella program

  Inga nationella inriktningar. Utbildningen utformas

  utifrån behov.