BUN § 109

Utskrivet från: http://www.gotland.se/22789

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-12-21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-10-12

BUN § 109
Ansökan om riksintag för det specialutformade programmet "Den rörliga bildens språk"

Bakgrund

Riksdagen beslutade den 27 oktober 2004 att samtliga beslut om rätt till riksrekrytering för gymnasieutbildningar (gäller ej riksidrottsgymnasier) inom det offentliga skolväsendet som inte är tidsbegränsade ska upphöra den 1 januari 2007.

Detta innebär att de kommuner som har utbildningar som har rätt till riksrekrytering eller de kommuner som vill ha rätt till riksrekrytering för en gymnasieutbildning måste ansöka om detta. Ansökan ska ställas till regeringen men skickas till Skolverket senast den 1 november 2005.

I Gotlands kommun har det specialutformade programmet "Den rörliga bildens språk" riksintag.

Programmet har följande lokala inriktningar och intag:

° Produktion av rörlig bild 24 elever/årskurs

° Skådespeleri för film och scen 16 elever/årskurs

Fördelat på treårskurser finns alltså plats för totalt 120 elever. Vid en avstämning den 15 september gick 110 elever på utbildningen och fördelningen var 49 elever på inriktningen Skådespeleri för film och scen och 61 elever på inriktningen Produktion av rörlig bild.

Av de elever som söker till den kommunala gymnasieskolan har Den rörliga bildens språk det högsta medelbetyget (intagningspoäng) från årskurs 9.

Könsfördelningen på programmet är:

                                                           Flickor Pojkar

Produktion av rörlig bild                   35            26

Skådespeleri för film och scen      28            21

Cirka 60 procent av eleverna kommer från andra kommuner och den geografiska spridningen är mycket stor .

Gymnasiechef Alf Nilsson har i skrivelse 2005-10-03 redovisat elevstatistik, förslag till programmål, lokala kurser, programstruktur m m beträffande det riksrekryterande programmet ”Den rörliga bildens språk” Barn- och utbildningsnämnden föreslås att:

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. BUN fastställer programmål enligt framlagt förslag

    2. BUN inger ansökan om riksintag för det specialutformade programmet Den rörliga bildens språk enligt framlagt förslag