BUN § 110

Utskrivet från: http://www.gotland.se/22788

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-12-21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-10-12

BUN § 110
Sammanträdesplan för BUN 2006

 1. Barn- och utbildningsnämndens beslut

  Följande sammanträdesplan fastställs för 2006:

  Beredning, tillika Ekonomi­grupp

  (Endast presidiet)

  AU-

  samman­träde

  (onsdagar)

  BUN-

  samman­-

  träde

  (onsdagar)

  Januari

  16 jan

  25 jan

  ---

  Februari

  21 feb

  ---

  1 5 feb

  Mars

  ---

  8 mar

  15-16 mar

  ---

  April

  18 apr

  26 apr

  5 apr

  Maj

  22 maj

  31 maj

  10 maj

  Juni

  ---

  ---

  14 jun

  Augusti

  14 aug

  30 aug

  ---

  September

  18 sep

  27 sep

  13 sep

  Oktober

  13 okt

  9 okt

  11 okt

  31 okt

  November

  20 nov

  29 nov

  15 nov

  December

  ---

  ---

  13 dec