BUN § 111

Utskrivet från: http://www.gotland.se/22787

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-12-21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-10-12

BUN § 111
Rapporter

Förvaltningschef Peter Molin rapporterade om skoldirektörens beslutsavsikter enligt följande:

1. Process för kartläggning av Resursavdelningens bemanning m m

2. BUF avser inte att ingå samarbete i nya projekt förrän utvärdering skett och strategier för den fortsatta utvecklingen av skola - arbetslivsfrågorna tagits fram.

3. Översyn av BUFs deltagande i olika partnerskap Skola-Arbetsliv på Gotland.

Chefen för kansliavdelningen rapporterade om aktuella skolskjuts- och trafiksäkerhetsåtgärder .

Barn- och utbildningsnämdens beslut

  1. Rapporterna läggs med godkännande till handlingarna