BUN § 114

Utskrivet från: http://www.gotland.se/22784

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-12-21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-10-12

BUN § 114
BUN-TEMA:

Tänk långsiktigt – en samhällsekonomisk modell för prioriteringar som påverkar barns psykiska hälsa

Inom ramen för BUNs sammanträde deltog de närvarande ledamöterna i seminariet

Tänk långsiktigt – en samhällsekonomisk modell för prioriteringar som påverkar barns psykiska hälsa”. Seminariet, som anordnades av det s k ”Barnnätverket” leddes av Anna Marnell från Socialstyrelsen. Utgångspunkt för diskussionerna var rapporten ”Tänk långsiktigt! En samhällsekonomisk modell för prioriteringar som påverkar barns psykiska hälsa”, som Skolverket, Socialstyrelsen och Statens Folkhälsoinstitut gemensamt tagit fram.