2005-10-12, _§§_ 93-114

Utskrivet från: http://www.gotland.se/22782

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2021-12-17
Barn- och utbildningsnämnden 2005-10-12
Plats:
Sammanträdesrummet BUF Söderväg 2
Tid: 09.00-17.00
Närvaro
Beslutande

v

Brittis Benzler, ordf

s

Eric Martell, 1:e v ordf

c

Gösta Hult, 2:e v ordf

s

Barbro Ekström-Klang

s

Göran Ohlsson, §§ 93-103, 114

mp

Lena Lind §§ 104-113

s

Håkan Lindqvist

s

Nils Jakobsson

s

Mona Magnusson

s

Håkan Lindqvist, tjg ersättare

c

Björn Dahlström

c

Inger Rosén, tjg ersättare

m

Solveig Artsman

m

Arne Eklund, tjg ersättare

Ej tjänstgörande ersättare

mp

Lena Lind §§ 93-103, 114

v

Carina Flodman-Andersson

m

Oskar Franke

Övriga närvarande
Skoldirektör Peter Molin
Per Westholm, sekreterare

planerings- och försörjningschef Freddy Sirland
gymnasiechef Alf Nilsson,
ekonomichef Elisabeth Österdahl
resurschef Mats Kvarnberg

För LR: Sverker Lanner 
För Lärarförbundet: Gunnel Ahlgren
Fför Kommunal: Tom Forsling