Kontakt

Tidbok/rådgivning

Måndag-torsdag 8.30-12.00
Fredag 7.30-8.30

Telefon: 0498-26 83 00
E-post: ogonkliniken@gotland.se
Fax: 0498-26 83 01

Enhetschef (tf)

Caroline Harlevi
Telefon: 0498-26 88 14 (ej patientärenden)
E-post: caroline.harlevi@gotland.se (ej patientärenden)

Verksamhetschef

Johan Söderström
E-post: johan.soderstrom@gotland.se (ej patientärenden)

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till enheten för ögonsjukdomar

  • Enheten har en väl sammansvetsad, väl fungerande högkompetent personalstyrka med väl fungerande rutiner och patientfokuserad verksamhet.
  • Vi är en välutrustad enhet.
  • Vi har ett gott samarbete med ögonkliniken i Uppsala, en universitetsklinik med hög och stabil kompetens.