2005-10-24, §§ 174-196

Utskrivet från: http://www.gotland.se/22092
Kommunfullmäktige 2005-10-24
Plats:
Malmgard, Stånga
Tid: 13.00-17.00

Anslag/Bevis
Datum för anslags uppsättande 2005-11-02 (samma dag som justeringen)
Datum för anslags nedtagande 2005-11-24

Protokollet justerades av:
Lars Wetterlund, s och
Per-Anders Croon, m