Kontakt

Helena Andersson
Ekostrateg
Telefon: 0498-26 92 12
E-post: helena.andersson@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Miljöredovisningar

Miljöredovisningarna i länklistan nedan är hämtade ur Region Gotlands årsredovisningar. I dessa redovisas via text och ett antal indikatorer det samlade miljöarbetet i alla förvaltningar och bolag. Har du behov av miljöredovisningar äldre än fem år; kontakta oss.