Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Infiltration

Infiltration anläggs på platser där marken utgörs av genomsläppligt material (sand) och med tillräcklig mäktighet.

Avloppsvattnet infiltreras i de naturliga jordlagren och renas av markens naturliga reningsförmåga. Infiltrationsanläggningar kan kompletteras med förstärkningslager av sand.

Skyddsavstånd erfordras mellan infiltration och vattentäkt.

Livslängden för en infiltration för permanentboende bedöms vara 10-15 år. Därefter  är reningsförmågan begränsad och bädden måste bytas ut.

Läs mer om utförande av infiltrationi infobroschyrerna "Planera för avlopp" och "Anvisningar för enskilda avloppsanläggningar" ( länkarna här till höger ).

Principskiss över infiltrationsanläggning:
1. Slamavskiljare

2. Pumpbrunn

3. Föredelningsbrunn

4. Spridningsledningar

5. Luftning; om förutsättningar finns på platsen ska spridningsledningar förses med luftningsrör

6. Spridningslagret ska vara minst ca 30-35 cm tjockt, lämplig kornstorlek är 12-24 eller 16-32 cm. Används krossat material skall det vara tvättat.

7. Ingående delar i avloppsanläggningen ska läggas på frostfritt djup alternativt isoleras på annat sätt.

8. Materialskiljande skikt utgörs lämpligast av fiberduk (geotextil). Även markisoleringskivor eller likande kan användas, dock ej plastfolie.
Sidan uppdaterad: 26 september 2007
Ansvarig för sidan: Karolina Johansson

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?