BUN § 77

Utskrivet från: http://www.gotland.se/21685

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-10-14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-09 14

BUN § 77
Ändrad delegationsordning betr ”Yttrande avseende plansamråd”

Dnr 2003/055-60

Skoldirektör Peter Molin anför i skrivelse 2005-08-15 följande:

Enligt BUNs senast fastställda delegationsordning utgör rektor nämndens delegat när det gäller: ”Yttrande till stadsarkitektkontoret avseende plansamråd” (Punkt A.3.9.) Sådant yttrande bör enligt min uppfattning emellertid tillhöra Planerings- och försörjningsavdelningens ansvarsområde.
Jag föreslår därför BUN beslutar att Planerings- och försörjningschefen skall utgöra BUNs delegat i rubr ärendegrupp.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Planerings- och försörjningschefen skall utgöra BUNs delegat i rubr ärendegrupp.