BUN § 80

Utskrivet från: http://www.gotland.se/21681

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-10-14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-09 14

BUN § 80
Löneadministrativ självservice för chefskåren inom BUF

Inom Gotlands kommun har genomförts en omorganisation beträffande löneadministrationen. Omorganisationen innebär att chefsstödet minskar och att ytterligare arbetsuppgifter i form av kontroll, och attestering av löner m m kommer att åvila BUFs chefspersoner. Arbetsutskottet hade 2005-08-24 givit förvaltningen ges i uppdrag att redovisa ett underlag kring konsekvenserna av den nya organisationen vid BUN-sammanträdet 2005-09-14. --- Förvaltningschefen Peter Molin meddelade att omorganisationen genomförts 2005-08-22 och att en utredning av konsekvenserna pågår inom BUF.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN godkänner rapporten.