BUN § 89

Utskrivet från: http://www.gotland.se/21664

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-10-14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-09 14

BUN § 89
Fyllnadsval, ledamot i Gymnasie/vuxenutbildningsutskottet

Ledamoten i gymnasie/vuxenutskottet Ylva Simander har avsagt sig fortsatt förordnande i utskottet.

Barn- och utbildningsnämndens beslut


  1. 1. Till ordinarie ledamot i Gy/vux-utskottet utses Håkan Lindquist.

    2. Till ersättare för Håkan Lindquist i utskottet utses Göran Ohlsson.