BUN § 90

Utskrivet från: http://www.gotland.se/21662

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-10-14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-09 14

BUN § 90
Rapporter

1. Kvalitetsutvecklare Ritva Norrby redovisade det pågående arbetet med att utarbeta BUNs Styrkort.

2. Nytillträdde resurschefen Mats Kvarnberg presenterade sig för nämndens ledamöter.

3. Nytillträdde Facklige representanten för Kommunal Tom Forsling presenterade sig för nämndens ledamöter.

4. Skoldirektör Peter Molin rapporterade om

5. Tillbud och skador (Inga allvarligare tillbud hade inträffat)

6. Skolpliktsärenden (Gemensam strategi skall utarbetas i samråd med SOF)

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Rapporten läggs med godkännande till handlingarna