2005-09 14, _§§_ 73-91

Utskrivet från: http://www.gotland.se/21651

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2021-12-17
Barn- och utbildningsnämnden 2005-09 14
Plats:
Sammanträdesrummet BUF, Söderväg 2
Tid: 09.00-17.00
Närvaro
Beslutande

v

Brittis Benzler, ordf

s

Eric Martell, 1:e v ordf

c

Gösta Hult, 2:e v ordf

s

Barbro Ekström-Klang

s

Göran ohlsson

s

Nils Jakobsson

s

Mona Magnusson

s

Håkan Lindqvist, tjg ersättare

c

Björn Dahlström

c

Ursula Jacobsson

m

Solveig Artsman

m

Rolf Öström

kd

Christine Bennvall, tjg ersättare

Ej tjänstgörande ersättare

s

Jenny Alvås

mp

Lena Lind

v

Agneta Högstedt

v

Carina Flodman.Andersson

c

Inger Rosén

m

Arne Eklund

m

Oskar Franke

Övriga närvarande
Skoldirektör Peter Molin
Per Westholm, sekreterare
Under §§ 73-90: Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland
Under §§ 83-85: Avdelningschef Lennart Klintbom, TF
Under § 90: Kvalitetsutvecklare Lotten v Heijne och Ritva Norrby, gymnasiechef Alf Nilsson, ekonomichef Elisabeth Österdahl samt Resurschef Mats Kvarnberg
Under § 92: Representanter från SON (Social- och omsorgsnämnden) och Folkhögskolan i Hemse; socionom Elizabeth Englundh
För LR: P-O Widjer
För Lärarförbundet: Gunnel Ahlgren
för Kommunal: Tom Forsling