2005-09-19, §§ 135-173

Utskrivet från: http://www.gotland.se/21462
Regionfullmäktige
Protokoll från sammanträde 2005-09-19

Register

Kommunfullmäktige 2005-09-19
Plats:
Teatersalongen i Föreningshuset Borgen, Visby
Tid: 13.00-17.40

Anslag/Bevis
Datum för anslags uppsättande 2005-09-29 (sammadag som justeringen)
Datum för anslags nedtagande 2005-10-21

Protokollet justerades av:
Per-Åke Ekelöf, s och
Mats E:son Hjorth, kd