Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Övrigt

I byggnaden på Hagagatan 30 inryms även

  • Mödravård
  • Apoteket Kronan
  • Fothälsan
  • Sjukgymnastik
  • Folktandvård
  • Äldreomsorg
  • Socialtjänst
  • Det finns även en mindre konferenslokal.

Färdtjänst och sjukresor

Beställs på telefon: 0200-26 06 60.