Kontakt

Besöksbokning
Telefon: 0498-20 46 50
Telefontid: vardagar klockan 06.30 - 15.30
Via Mina vårdkontakter

Martina Sigsarve / Jens Fröling
Sjuksköterska diabetesmottagning
Telefon-tid: Måndagar 11.00 - 12.00
Telefon-tid: Torsdagar 15.15 - 16.00
Telefon: 0498-20 46 62

Anette Hult
Distriktssköterska, sårvårds och inkontinens mott

Anna Jacobsson
Sjuksköterska

Anna Lindström
Distriktssköterska, hjärtsviktssköterska

Catharina Zachrisson
Distriktssköterska, sårvårds och äldre mott

Eva Ahlin Sigren
Distriktssköterska, rehabkoordinator

Jens Fröling
Sjuksköterska, hjärtsvikt- och diabetes mott
 
Louise Thorén
Sjuksköterska, blodtrycks och diabetes mott
 
Marlene Larsson
Sjuksköterska, astma- och KOL mott och tobaksavvänjning
 
Sandra Johansson
Sjuksköterska, äldre mott
 
Sara Olsson
Sjuksköterska, blodtrycks mott

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Distriktssköterska

Vi arbetar i tvärprofessionella team för att stärka kontinuitet samt patientsäkerhet. Teamen är bla inom blodtryck, hjärtsvikt, diabetes, sår, psykosocialt team, astma/ KOL, äldreteam och levnadsvanor.

Trygghetspunkt

Det finns möjlighet att ta boka provtagning på trygghetspunkten i Burgsvik, Katthammarsvik och Klintehamn.

I Klintehamn kan du även boka tid hos en sjuksköterska/distriktssköterska.

Martina Sigsarve / Jens Fröling
Sjuksköterska diabetesmottagning
Telefon-tid: Måndagar 11.00 - 12.00
Telefon-tid: Torsdagar 15.15 - 16.00
Telefon: 0498-20 46 62

Anette Hult
Distriktssköterska, sårvårds och inkontinensmott

Anna Jacobsson
Sjuksköterska

Anna Lindström
Distriktssköterska, hjärtsviktssköterska
Tel hjärtsvikt mott 0704479013

Catharina Zachrisson
Distriktssköterska, sårvårds och äldremott

Eva Ahlin Sigren
Distriktssköterska, rehabkoordinator

Jens Fröling
Sjuksköterska, hjärtsvikt- och diabetesmott
Tel hjärtsviktmott 0700832468

Louise Thorén
Sjuksköterska, blodtrycks och diabetesmott
 
Marlene Larsson
Sjuksköterska, astma- och KOL-mott och rökavvänjning
 
Sandra Johansson
Sjuksköterska, äldremott
 
Sara Olsson
Sjuksköterska, blodtrycksmott
 

Fast vårdkontakt för dig som har fått någon fast läkare:
Vikarie 1  Sjuksköterska Jens Fröling och sjuksköterska Anna Jacobsson
Samt för dig som är över 75 år: Äldreteamet med distriktssköterska Catharina Zackrisson och Sandra Johansson.
 

Hos distriktssköterskan kan du få hjälp med t ex:
Borttagande av stygn efter operation, blodtrycksmätning och samtal om livsstilsfrågor, bedömning av hudåkommor, inkontinensrådgivning enligt vårdprogram, injektion av läkemedel, utprovning av kompressionsstrumpor, såromläggningar.

Distriktssköterskorna har också specialiserat sig på vissa områden, t ex:

  • Astma/KOL
  • Diabetes
  • Hjärtsvikt
  • Inkontinens
  • Sårvård
  • Rökavvänjning hos diplomerad tobaksavvänjare
  • Levnadsvanor

För att bli inskriven i hemsjukvård krävs en vårdplanering. Kontakta din distriktssköterska eller hemsjukvårdskoordinator.