Kontakt

Gabriella Löf
Dietist
Telefon: 0498-20 47 15
 
Telefontid
Tisdag och torsdag, kl 08.30-09.30.
Övrig tid kan meddelande lämnas via röstbrevlåda.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Dietist

Dietisten på vårdcentralen hjälper dig främst med att sammanställa en bra kost för dig och ditt hälsotillstånd, kanske inför eller efter en operation, viktreducering eller viktökning.

Dietisten hjälper till med information och ger föreläsningar.

För att få träffa dietisten krävs en remiss från din familjeläkare.
Du kommer att bli kallad till dietist på Hemse vårdcentral eller Visby lasarett.

 

Dietist