2005-06-22, §§ 91-134

Utskrivet från: http://www.gotland.se/20618
Regionfullmäktige
Protokoll från sammanträde 2005-06-22

Register

Kommunfullmäktige 2005-06-22
Plats:
Teatersalongen i Föreningshuset Borgen, Visby
Tid: 13.00-22.40

Anslag/Bevis
Datum för anslags uppsättande 2005-07-01 (sammadag som justeringen)
Datum för anslags nedtagande 2005-07-25

Protokollet justerades av:
Sven-Åke Malmberg, s och
Lars-Erik Benneck, m